Vejle står sammen

Street art
I forbindelse med Danmarks nedlukning da Corona var på sit højeste, var vi fire kunstnere der plejede at være sammen og lave kreative ting, der lavede et kridt kunstværk i byparken i Vejle. 

Oplægget til kunstværket var, at vi ville have folk til at tegne på værket, så man følte man stod sammen - på trods af det var hver for sig.

Jeg tegnede typografien, hvor der stod: Vejle vi står sammen hver for sig, hvis du støder på mig på din vej, så giv mig en lille streg.
Work
Street art
YEAR
2020